.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 


นายประถมการ อ่วมอ่อง
ประธานกรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายสุเทพ มณีเนียม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นางสาวหนูกัน ด้ายกลาง
กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)


นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ
กรรมการ (ผู้แทนครู)


นายชาตรี คมกฤส
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)


นางสาวณัฐฐิฐา อ่ำสกุล
กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)


นายบรรเจิด ย่าล่า
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


นายปรีชา ก๋งเอม
กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่)


นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
กรรมการและเลขานุการ (ผู้บริหารสถานศึกษา)
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.112.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,545,146
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com