.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 

  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 


นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ
ครู คศ.3


นายศรชัย คุ้มแว่น
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์
คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ


นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวสาวิตรี นพเก้า
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นายชาคริต รุกขชาติ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกมลวรรณ อิสสระกุล
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวชลธิชา แสงโชติ
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวปาลิดา ปาลวงศ์
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสาวธนาพร แสงพิสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวอุทัยรัตน์ บัวกล่ำ
ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวชมชนก นุตวงษ์
ครู(อัตราจ้าง)


นายอาทิตย์ มะสกุล
ครู (อัตราจ้าง)


นางวิไล ช้างพุ่ม
ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวปุณยวีร์ เหมพานีย์
ครู (อัตราจ้าง)


Miss.Anna Michelle Mutuc
ครูต่างประเทศ


นางสาวดวงฤทัย ล่องอำไพ
ครูธุรการ


นายอำพันธ์ ผินกลับ
ช่างสี 4
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 
สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
 

 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.176.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,470,641
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com