.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ
ครู คศ.2


นายสิริชัย คุ้มแว่น
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์
คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ


นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวสาวิตรี นพเก้า
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นายชาคริต รุกขชาติ
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกมลวรรณ อิสสระกุล
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวชลธิชา แสงโชติ
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวอุทัยรัตน์ บัวกล่ำ
ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวชมชนก นุตวงษ์
ครู(อัตราจ้าง)


นายอาทิตย์ มะสกุล
ครู (อัตราจ้าง)


นางวิไล ช้างพุ่ม
ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวปุณยวีร์ เหมพานีย์
ครู (อัตราจ้าง)


Miss. Cynthia Raguindin
ครูต่างประเทศ


นางสาวดวงฤทัย ล่องอำไพ
ครูธุรการ


นายอำพันธ์ ผินกลับ
ช่างสี 3
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 
เมษายน 2562
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 เมษายน 2562
 

 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.215.159.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,444,402
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com