.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ
ครู คศ.2


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์
คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ


นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ


นางสาวสาวิตรี นพเก้า
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายชาคริต รุกขชาติ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกมลวรรณ อิสสระกุล
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวชลธิชา แสงโชติ
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวปาลิดา ปาลวงศ์
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสาวชลธิชา สมภาร
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาวพัชราวรรณ บรรลือทรัพย์
ครูผู้ช่วย


นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


นางสาวชมชนก นุตวงษ์
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณ์เพ็ชร
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาวชโลธร ศรนุวัตร
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางวิไล ช้างพุ่ม
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางสาวปุณยวีร์ เหมพานีย์
ครูอัตราจ้าง อบจ.


Miss.Anna Michelle Padua Mutuc
ครูต่างประเทศ


นางสาวดวงฤทัย ล่องอำไพ
ครูธุรการ


นายอำพันธ์ ผินกลับ
ช่างสี 4
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.112.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,545,141
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com