.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์
คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว
ครู คศ.1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวสาวิตรี นพเก้า
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นายชาคริต รุกขชาติ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาวกมลวรรณ อิสสระกุล
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาวชลธิชา แสงโชติ
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวปาลิดา ปาลวงศ์
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวชลธิชา สมภาร
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวพัชราวรรณ บรรลือทรัพย์
ครูผู้ช่วย หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ประจำชั้นอนุบาล 3/1


นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวชมชนก นุตวงษ์
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นอนุบาล 3/2


นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณ์เพ็ชร
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวชโลธร ศรนุวัตร
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางวิไล ช้างพุ่ม
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางสาวสกาวรัตน์ เมือบสรี
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


Miss.Anna Michelle Padua Mutuc
ครูต่างประเทศ


นางสาวดวงฤทัย ล่องอำไพ
ครูธุรการ


นายอำพันธ์ ผินกลับ
ช่างสี 4
 

 
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

เบอร์โทร 081-6482616


 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.213.192.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,782,681
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com