.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา   โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์
คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นายชาคริต รุกขชาติ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาวกมลวรรณ อิสสระกุล
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาวชลธิชา แสงโชติ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวปาลิดา ปาลวงศ์
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวชลธิชา สมภาร
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวพัชราวรรณ บรรลือทรัพย์
ครูผู้ช่วย หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ประจำชั้นอนุบาล 3


นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณ์เพ็ชร
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวชโลธร ศรนุวัตร
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางวิไล ช้างพุ่ม
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นอนุบาล 2


นางสาวสกาวรัตน์ เมือบสรี
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นอนุบาล 2


นางสาวผกามาศ อายุวัฒนะ
ครูอัตราจ้าง อบจ. ประจำชั้นอนุบาล 3


Miss.Anna Michelle Padua Mutuc
ครูต่างประเทศ


นายอำพันธ์ ผินกลับ
ช่างสี 4
 

 
 

  

นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์

โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.48.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,980,363
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com