.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    งานประกันคุณภาพ 
งานประกันคุณภาพ
 

รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

 1. ระดับปฐมวัย-ระดับประถมศึกษา

 

*******************************************************************************

รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

 1. ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา

 

*******************************************************************************

รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

 1. ระดับปฐมวัย

 2. ระดับประถมศึกษา

 

*******************************************************************************

 

รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

 1. ระดับปฐมวัย

 2. ระดับประถมศึกษา

 

*******************************************************************************

 

รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

 1. ระดับปฐมวัย

 2. ระดับประถมศึกษา

 

*******************************************************************************

รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

*******************************************************************************

 ประกาศโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

การใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

 
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

เบอร์โทร 081-6482616


 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,831,694
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com