.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������
 

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งานหลัก ประกอบด้วย

       -   กลุ่มงานวิชาการ รับผิดชอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์

       -   กลุ่มงานงบประมาณ รับผิดชอบโดย นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ

       -   กลุ่มบริหารงานบุคลากร รับผิดชอบโดย นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว

       -   กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบโดย นายชาคริต รุกขชาติโครงสร้าง 64-1.png
 

 
 

  

นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์

โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,943,697
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com