.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างหน่วยงาน
 

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งานหลัก ประกอบด้วย

       -   กลุ่มงานวิชาการ รับผิดชอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์

       -   กลุ่มงานงบประมาณ รับผิดชอบโดย นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ

       -   กลุ่มบริหารงานบุคลากร รับผิดชอบโดย นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว

       -   กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบโดย นายชาคริต รุกขชาติ 

 
 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

เบอร์โทร 081-6482616


 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 กันยานยน 2564
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.132.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,932,765
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com