.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา   โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างหน่วยงาน
 

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งานหลัก ประกอบด้วย

       -   กลุ่มงานวิชาการ รับผิดชอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์

       -   กลุ่มงานงบประมาณ รับผิดชอบโดย นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ

       -   กลุ่มบริหารงานบุคลากร รับผิดชอบโดย นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว

       -   กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบโดย นายชาคริต รุกขชาติโครงสร้าง 64-1.png
 

 
 

  

นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์

โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.48.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,980,340
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com