.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ
 

 วิจัยในชั้นเรียน

 

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2563

  • การพัฒนาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียน โดยการใช้กิจกรรมคิดก่อนแชร์ Interland : หุบเขาแห่งความใส่ใจ ของหลักสูตร Be Internet Awesomeกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

  • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ในการใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทํางานและการแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อ Unplugged coding เกมเรียนรู้ผังงาน

 

 

 งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2562

  • การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Microsoft Powerpoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 

  • ปัญหาการหาผลคูณกรณีของเด็กหญิงสุพรรณษา โทนสูงเนิน, เด็กชายณัฐธีร์ ฐิติพรธัญภัทร์,เด็กชายอนพัช วงค์สมิง, เด็กหญิงไอรดา อุประสิทธิ์, เด็กหญิงสุชาดา สุทโธ , เด็กชายอนุรักษ์ สิงห์กัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ การคูณโดยใช้ตารางทแยง

 

  • การศึกษารายกรณีเด็กชายณัฐธีร์ ฐิติพรธัญภัทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (การรังแกเพื่อน) โดยการเสริมแรงทางบวก

 

 

 
 

  

นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์

โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,943,717
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com